Бекер жарыялар - Чок-Тал. Бекер жарыя Чок-Тал шаарында жайгаштыр.