Бекер жарыялар - Чок-Тал. Бекер жарыя Чок-Тал шаарында жайгаштыр.

Азыр сата баштаңыз!

Бекер жарыя жеңил киргизиңиз
Бекер жарыя берүү
[]